Från luft

Frånluft värmepump. Återvinner värmen ifrån husventilationens frånluft för att värma vatten som kan nyttjas till både uppvärmning och varmvatten.

1 produkt

1 produkt